Kilta vuodesta 1967

Tietoa meistä


Killan historiaa ja vaikutuksia vantaalla:  


Kaavoitus:

70 luvulla oli kaavasuunnitelmissa mm. Hiiriharjun mäen tasoittaminen siten,

että hiekka olisi käytetty tie-, ja asuntorakentamistarkoituksiin. Alueelle olisi tullut asuntorakentamista.

Kilta otti kantaa asiaan ja vastusti hiekan poisvientiä ja alueen säilyttämistä virkistyskäytössä.S aimme pelastettua mäen. (tosin näin usean kerran kuorma-autojen vievän hiekkaa pois, mutta tilalle tuotiin täyttömaata, joten mäki säilyi)

Samoihin aikoihin käsiteltiin ns. Kettukaavaa, johon Killan jäsenet ottivat voimakkaasti kantaa. Kettukaava käsitteli nykyistä Aviopoliksen aluetta

Kiltapalstojen alueen kaavasuunnitelmaa käsiteltäessä Kaupunki piti Simonkallion koululla tiedotustilaisuuden jossa Killan jäseniä oli runsaasti paikalla. Kaavaan oli suunniteltu 8 kerroksinen asuintalo nykyisen mattojen pesupaikalle. Yhdessä muiden asukkaiden kanssa vastustimme sitä koska samalla olisi tuhoutunut hiihtoladun alue ja myös metsää olisi jouduttu kaatamaan. Alueelle oli myös suunniteltu kerrostaloja Simonkallion koulun kentän viereiseen metsikköön, tämä saatiin myös torjuttua.

Eräässä vaiheessa Mikko Järvi toi meille tiedoksi alustavan tiesuunnitelman, jossa Valkoisenlähteen tieltä vinoon Kylmäojan yli ja Vedabakan ohi suoraan Laaksotielle oli suunniteltu tieyhteys. Siinä olisi kaunis Kylmäojan maisema pilaantunut. Kilta on kuitenkin saanut kaavoitettua ns. Simonkallion pururatalenkin paikan.

Kaikkia suunnitelmia tehtäessä olemme pyrkineet siihen, että ulkoilu ja hiihtolenkki Simonkylän alueelta aina Mätäkieven mäelle asti säilyisi katkeamattomana.

Koivukylän väylän ja Kehäradan suunnitelmia tehtäessä olemme ottaneet kantaa ulkoilureitin säilyttämiseen.

Ympäristö:

Alueemme yleisilmettä suunniteltaessa on Killan jäsenet tehneet mm seuraavia aloitteita ja pyrkineet Valtuustossa vaikuttamaan asioihin:

Laaksotien kunnostaminen hiekkatiestä asfaltoiduksi bulevaardin omaiseksi tieksi.

Ristipuron kohdalla olevat lampimaisemat kunnostettiin muotoilemalla maastoa niin, että purosta saatiin levennettyjä kohtia ja maisema muuttui viihtyisäksi. Killan jäsenet ovat valtuustossa huolehtineet, että budjetissa saatiin rahat alueen kunnostukseen.

Kylmäojan puron maisemointi ja kunnostus on vuosia ollut Killan huolen aiheena.

Yhdistyksemme on vuosien mittaan ottanut kantaa myös ns. Asukaspuiston saamiseksi Valkoisenlähteen tien eteläpuolelle.

Arboretumia aloitettaessa olivat Killan edustajat paikalla istuttamassa puita alueelle.

Kylmäojan suojelemiseksi olemme järjestäneet yleisötilaisuuksia joissa on ollut myös Ilmailulaitoksen (Finnavian) edustajat paikalla.

Koivukylän väylän rakentamista on yhdistyksemme jäsenet kiirehtinee.

Samoin on otettu kantaa Kehäradan suunnitelmaan. MM. Kehäradan saamiseksi tulemaan Tuusulan tien alitse tunnelissa. Rata oli alun perin suunniteltu kulkemaan Tuusulan tien yli maan pinnalla sillalla.

Yhdistyksemme jäsenet ovat myös ottaneet kantaa Valkoisenlähteentien ja Koivukylän tien risteyksen suunnitelmaan.

Suunnitelmassa oli jossakin vaiheessa suunniteltu Huoltoaseman paikka Valkoisenlähteentien ja Minttutien väliin. Se olisi ollut liikenteellisesti vaikea paikka. Ehdotimme Huoltoaseman paikaksi nykyistä Kesoilin paikka, johon se sitten tulikin.

Toiminta

Killan alkuaikojen toiminnoista tärkein oli ehkä Kiltapalstojen ylläpito.

Sillä saatiin alueelle eri puolelta Suomea tulleille asukkaille mielekästä tekemistä ja se varmasti auttoi heitä kotiutumaan alueelle ja tutustumaan naapureihin.

Kilta on järjestänyt alueella virkistystoimintaa:

Useina vuosina järjestettiin lastanjuhlia, lasten toimintatapahtumia ja elokuvanäytöksiä Simonkallion koululla.

Kansainvälisen naistenpäivän juhlia järjestettiin usean vuoden ajan.

Juhlissa oli useimmiten tunnettuja esiintyjiä ja juhlapuhujia.

Juhlien lopuksi juotin aina Kilta-Kaisojen leipomat kakkukahvit.

Killan toimialue

Simonkylä, Ruskeasanta, Ilola, Harjusuo, Malminiitty, Hiekkaharju. Nykyisin myös Leinelässä vaikutamme. Leinelän lapset käyvät Ilolassa koulua. Osa jakaantuu Koivukylän puolelle.

Kilta on ottanut kantaa ja ollut vaikuttamassa näillä alueilla.

Ilolan koulun laajennukseen, Simonkallion koulun laajennukseen,

Leinelän alueen suunnitteluun otettiin voimakkaasti kantaa, järjestämällä Ilolan koululle Yleisötilaisuus .

Liikennejärjestelyt, tiestö, ja joukkoliikenne ovat olleet Killan jatkuvassa valvonnassa.

Vanha Kilta lopetettiin 1997 , Uusi Kilta, joka on nimeltään:

Vantaan Simonkylän Sos.Dem Kilta ry perustettiin välittömästi vanhan Killan lopettamisen jälkeen.

Killan jäsenet ovat Kaupungin valtuutettuina, Kaupunginhallituksen jäseninä ja Lautakuntien jäseninä vaikuttaneet koko Vantaan kehittämiseen.

Killan jäsenistä on ollut valtuutettuina:

Marjatta Kankaanpää, Maria Korhonen, Aki Kulokivi, Juhani Aer,

Viola Marjanen,Jari Sainio, Simo Pokki,

Kaupungin hallituksessa:

Erkki Halttunen, Risto Ruukki ja Viola Marjanen


Miltä Kilta nyt näyttää?

Samalta kuin ennenkin?