TIETOSUOJA -JA REKISTERISELOSTE

Tietosuojaseloste 20.8.2018

1. Rekisterinpitäjä

Simonkylän sos.dem.kilta ry, Tulppaanikuja 4 A 2, 01390 Vantaa

Puh. 050-5360564, kotisivut: www.simonkylankilta.webnode.fi, sähköposti: taru.puurtinen@vantaa.fi

Välitämme jäseneksi liittymistiedot Suomen Sosiaalidemokraattisen puolueen jäsenrekisteriin.

2. Rekisteristä vastaavat yhteyshenkilöt

Taru Puurtinen, pj

Sirkka Laaksonen, Jäsensihteeri

3. Rekisterin nimi

Suomen Sosiaalidemokraattisen puolueen jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on ylläpitää tietoja jäsenyhdistysten jäsenistä jäsensuhteen hoitamiseksi. Tietojen perusteella henkilöjäsenille lähetetään esimerkiksi jäsentiedotteet ja kerätään jäsenyhdistyksen jäsenmaksut. Tietoja käytetään myös tilastollisiin tarkoituksiin. Muiden kuin nimen ja osoitetiedon osalta tietojen käsittelyn tarkoituksena on yhdistyksen toiminnan kehittäminen ja suunnitteleminen. Jäsenyyden edellytyksenä olevat pakolliset tiedot ovat etunimi, sukunimi, lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka.

5. Rekisterin tietosisältö

Jäsenen nimi ja osoitetiedot

Jäsennumero ja jäsenyyden laji

Tilatunnus (aktiivi tai poistettu)

Puhelinnumerotiedot, sähköpostiosoite

Jäseneksi liittymispäivä, eropäivä ja eron peruste

Jäsenmaksutiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Yhdistyksen kotisivujen liittymislomake

Paikallisyhdistyksien tai piirin toimittamat tiedot

Jäsenen puhelimitse tai sähköpostilla ilmoittamat tiedot

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Emme luovuta tietoja eteenpäin muutoin kuin puolueen yhdistysrekisteriin on jäsenen jäsentiedot tallennettu. 

Tietojen luovutukset:

Emme luovuta kenenkään tietoja muille kuin puolueen oman jäsenrekisterin ylläpitämiseen.


8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Jokaiselle käyttäjälle on määritelty oma käyttöoikeustaso. Esityksen rekisterinpitäjälle käyttöoikeuden haltijasta tekee kukin yhdistys. Jäsenrekisteriä käytetään henkilökohtaisella tunnuksen ja salasanalla. Internet -ympäristössä hyödynnettävä jäsenrekisteri on suojattu palomuurein.Simonkylän sos.dem kilta ry:n johtokuntaan kuuluvat nimetyt henkilöt toimivat jäsenrekisterin pääkäyttäjinä. Jäsenyhdistykset voivat käyttää toiminnassaan hyväkseen rekisterin henkilötietoja. Henkilötietoja ei luovuteta luvatta ulkopuolisille.

9. Tarkastusoikeus

Jokaisella jäsenellä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat henkilötiedot. Pyyntö tulee tehdä kirjallisesti Suomen Sosiaalidemokraattisen puolueen  toimistoon. Tiedot annetaan pyydettäessä kirjallisesti.

10. Virheen oikaisu

Virheellinen tieto rekisterissä korjataan rekisteröidyn omasta pyynnöstä. Pyyntö osoitetaan Suomen sosiaalidemokraattiselle puolueelle. 

11. Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää luovuttamasta häntä itseään koskevia tietoja. Kiellon voi tehdä puhelimitse tai kirjallisesti yhdistyksen toimistoon.

12. Tietojen säilytysaika

Tietojen säilytysaika puolueella on 10 vuotta jäsenyyden päättymisestä.

13. Yhteydenotot

Henkilötietoja koskevissa asioissa voi ottaa yhteyttä Simonkylän sos.dem Kilta ry:n puheenjohta Taru Puurtiseen tai Sirkka Laaksoseen.